Moduł 19 – Redux i wykorzystanie go w React

Kurs front-end 4 cze 2023

Ten moduł kursu programowania poświęcony jest jednej z najpopularniejszych bibliotek do zarządzania stanem aplikacji w środowisku React — Redux.

Czy zdarzyło Ci się kiedyś utknąć w pułapce rozbudowanych komponentów, przekazywania stanu w dół drzewa komponentów, czy utraty kontroli nad zarządzaniem stanem aplikacji? Jeśli tak, to Redux może być rozwiązaniem, którego szukasz!

W ramach tego modułu nauczysz się, jak efektywnie korzystać z Redux w połączeniu z React, aby tworzyć skalowalne, łatwe w zarządzaniu i utrzymaniu aplikacje. Przejdziemy przez wszystkie istotne zagadnienia, które pozwolą Ci opanować Redux i w pełni wykorzystać jego potencjał.

Rozpoczniemy od wprowadzenia do Redux i zrozumienia, jaką rolę odgrywa w zarządzaniu stanem aplikacji. Następnie przejdziemy do praktycznych aspektów, takich jak tworzenie własnego kontenera stanu (store), integracja z React przy użyciu biblioteki react-redux, czy też wykorzystanie narzędzi developerskich Redux do debugowania i monitorowania stanu.

Poznasz również kluczowe zasady działania Redux, takie jak pojedyncze źródło prawdy, stan tylko do odczytu i czysta funkcja reducera. Dowiesz się, jak efektywnie korzystać z funkcji combineReducers, aby łączyć wiele reduktorów w jedno miejsce.

Podczas kursu będziesz miał/a okazję praktycznie zastosować zdobytą wiedzę, tworząc projekt listy zadań w Redux. Będziesz mógł/a doświadczyć, jak Redux ułatwia zarządzanie stanem aplikacji i zapewnia spójność danych.

📚 Zawartość modułu

Moduł "Redux i wykorzystanie go w React" jest podzielony na 14 lekcji:

 1. Wstęp: Wprowadzenie do Redux i omówienie jego roli w zarządzaniu stanem aplikacji.
 2. Simple state container – own store: Tworzenie własnej prostej implementacji kontenera stanu w czystym JavaScript.
 3. Simple state container – refactor: Refaktoryzacja kontenera stanu w Redux w celu poprawy czytelności.
 4. Instalacja: Proces instalacji biblioteki Redux i jej zależności.
 5. Redux duck proposal: Zapoznania się z Redux Duck, które jest konwencją organizacji kodu, plików i katalogów w Redux.
 6. Devtools: Wykorzystanie narzędzi developerskich Redux do debugowania i monitorowania stanu aplikacji.
 7. Integracja z React: Integrowanie biblioteki Redux z React w celu zarządzania stanem komponentów i re-renderowania podczas zmian stanu.
 8. react-redux: Wykorzystanie biblioteki react-redux do uproszczenia integracji Redux z React.
 9. Three Redux principles: Przedstawienie trzech fundamentalnych zasad Redux: pojedyncze źródło prawdy, stan tylko do odczytu i czysta funkcja reducera.
 10. Lista zadań w Redux: Tworzenie prostego projektu listy zadań z wykorzystaniem Redux do zarządzania stanem.
 11. combineReducers: Wykorzystanie funkcji combineReducers w Redux do łączenia wielu reducerów.
 12. State preloading and saving: Implementacja zapisywania i wczytywania wcześniej zapisanego stanu w Redux.
 13. Project 0.0 – introducting redux to handle laoders: Wprowadzenie do projektu aplikacji kursowej biblioteki Redux do obsługi komponnetów ładowania (spinners/loaders).
 14. Projekt 0.1 – refaktoryzacja: Refaktoryzacja kodu w projekcie.

👀 Zobacz przykładową lekcję z tego modułu kursu:

👨‍💻 Zobacz przykładowy kod z tej lekcji:

💸 Kup kurs

Kup cały kurs CodeRoad – TUTAJ

Kup ten moduł kursu – TUTAJ

💪 Odbierz bezpłatny kurs!

Tagi

Mateusz Choma

I am a scientific mind, passionate about technology, an engineer "squared" - a graduate of two universities in Lublin ;) But mostly, I'm a JS developer.