Moduł 18 – Material UI — ekosystem Reacta

Kurs front-end 4 cze 2023

Moduł kursu "Material UI — ekosystem Reacta" skupia się na wykorzystaniu biblioteki Material UI do tworzenia interfejsów w React.

📚 Zawartość modułu

Moduł "Material UI — ekosystem Reacta" jest podzielony na 24 lekcje:

 1. Wstęp i instalacja: Wprowadzenie do Material UI i instalacja biblioteki.
 2. Button component: Wykorzystanie komponentu Button w Material UI do tworzenia interaktywnych przycisków.
 3. MUI Icons: Użycie ikon z biblioteki MUI Icons w naszych aplikacjach React.
 4. Theme – wprowadzenie: Poznanie możliwości konfiguracji theme'ów (m.in. kolorystycznych) w Material UI i ich zastosowanie w projektach.
 5. Theme – palette: Dostosowywanie palety kolorów w theme'ach Material UI.
 6. Theme – Typography: Stylizacja typografii w theme'ach Material UI.
 7. Grid: Wykorzystanie komponentu Grid w Material UI do tworzenia elastycznego i responsywnego układu komponentów na stronie.
 8. Stack & Divider: Użycie komponentów Stack i Divider do uporządkowania i separacji elementów w interfejsie.
 9. makeStyles – basics: Podstawowe korzystanie z hooka makeStyles w Material UI do definiowania niestandardowych stylów.
 10. makeStyles – nested elements: Tworzenie zagnieżdżonych stylów za pomocą makeStyles w Material UI.
 11. makeStyles – theme & props: Wykorzystanie tematu i propsów w hooku makeStyles w Material UI.
 12. MUI System – Box & sx prop: Zastosowanie komponentu Box i właściwości sx do tworzenia stylowania komponentów.
 13. MUI System – nested elements: Stylowanie zagnieżdżonych elementów w Material UI System.
 14. MUI System – sx in custom props: Wykorzystanie właściwości sx w niestandardowych propsach w Material UI System.
 15. MUI System – theme & props: Wykorzystanie tematu i propsów w Material UI System.
 16. Shorthand properties and values in sx: Skrócone właściwości i wartości w stylach sx w Material UI.
 17. React component MUI template: Tworzenie szablonu komponentu React z wykorzystaniem Material UI.
 18. MUI System – styled function: Wykorzystanie funkcji styled w Material UI System.
 19. Project 0.0 – data setup: Konfiguracja projetu wykorzystującego wiedze z modułu.
 20. Project 0.1 – Routing: Obsługa routingu w projekcie.
 21. Project 0.2 – CourseLayout: Tworzenie elementu odpowiadającego za pozycjonowanie (layout) w projekcie.
 22. Project 0.3 – Course tile and sidebar: Tworzenie karty kursu i menu bocznego w projekcie.
 23. Project 0.4 – Player and not found handling: Obsługa odtwarzacza wideo oraz obsługa błędów w projekcie.
 24. Project 0.5 – Refactor: Końcowa refaktoryzacja kodu.

👀 Zobacz przykładową lekcję z tego modułu kursu:

👨‍💻 Zobacz przykładowy kod z tej lekcji:

💸 Kup kurs

Kup cały kurs CodeRoad – TUTAJ

Kup ten moduł kursu – TUTAJ

💪 Odbierz bezpłatny kurs!

Tagi

Mateusz Choma

I am a scientific mind, passionate about technology, an engineer "squared" - a graduate of two universities in Lublin ;) But mostly, I'm a JS developer.