Moduł 17 – React Hook Form — ekosystem Reacta

Kurs front-end 4 cze 2023


Moduł kursu "React Hook Form — ekosystem Reacta" wprowadza do używania gotowych rozwiązań w React do tworzenia formularzy. Sam React odpowiada wyłącznie za interfejs. Nie ma wbudowanych wielu elementów potrzebnych do stworzenia pełnoprawnej aplikacji. Możemy wymyślać koło na nowo albo... skorzystać z gotowych i sprawdzonych rozwiązań! :)

📚 Zawartość modułu

Moduł "React Hook Form — ekosystem Reacta" jest podzielony na 15 lekcji:

 1. Wstęp: Poznanie konceptu React Hook Form i potrzeby korzystania z gotowych rozwiązań w tworzeniu aplikacji React.
 2. Registering fields: Rejestracja pól formularza, umożliwiająca ich manipulację.
 3. Validation: Walidacja pól formularza w celu sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych.
 4. Displaying validation messages: Wyświetlanie komunikatów walidacyjnych informujących o błędach w formularzu.
 5. Controller: Wykorzystanie komponentu "Controller" do zarządzania danymi pól formularza.
 6. Validation and revalidation mode: Poznanie trybów walidacji i ponownej walidacji pól formularza.
 7. Conditional fields: Tworzenie pól warunkowych w formularzu.
 8. Lifting state up — FormProvider & useFormContext: Wynoszenie stanu formularza do komponentów-rodziców za pomocą "FormProvider" i "useFormContext".
 9. Saving form state — default values: Zapisywanie stanu formularza — domyślne wartości pól.
 10. Resetting form state: Resetowanie stanu formularza do wartości początkowych.
 11. Project 0.0 – RecoverPasswordForm: Tworzenie komponentu formularza odzyskiwania hasła przy użyciu react-hook-form.
 12. Project 0.1 – LoginForm: Tworzenie formularza logowania przy użyciu react-hook-form.
 13. Project 0.2 – CreateAccountForm: Tworzenie formularza tworzenia konta przy użyciu react-hook-form.
 14. Project 1.0 – ProfileForm: Tworzenie formularza profilu przy użyciu react-hook-form.
 15. Project 1.1 – Uploading avatar: Obsługa wysyłania awatara przy użyciu react-hook-form.

👀 Zobacz przykładową lekcję z tego modułu kursu:

👨‍💻 Zobacz przykładowy kod z tej lekcji:

💸 Kup kurs

Kup cały kurs CodeRoad – TUTAJ

Kup ten moduł kursu – TUTAJ

💪 Odbierz bezpłatny kurs!

Tagi

Mateusz Choma

I am a scientific mind, passionate about technology, an engineer "squared" - a graduate of two universities in Lublin ;) But mostly, I'm a JS developer.