Moduł 16 – React Router — ekosystem Reacta

Kurs front-end 4 cze 2023


Moduł kursu programowania o numerze 16 zatytułowany "React Router — ekosystem Reacta" wprowadza programistów w świat React Router, część ekosystemu biblioteki React, która umożliwia tworzenie dynamicznej nawigacji i zarządzanie trasami w aplikacjach React.

📚 Zawartość modułu

Moduł "React Router — ekosystem Reacta" jest podzielony na 13 lekcji:

 1. Wstęp i instalacja — Wprowadzenie do tematu React Router i instrukcje instalacji.
 2. Router Routes & Route — Wykorzystanie komponentów Router, Routes i Route do definiowania routów (ścieżek) w aplikacji.
 3. Link & NavLink — Korzystanie z komponentów Link i NavLink do nawigacji między ścieżkami.
 4. URL params & useParams — Wykorzystanie parametrów URL i hooka useParams do odczytywania i przekazywania danych w trasach.
 5. Nested routes — Tworzenie zagnieżdżonych ścieżek w aplikacji.
 6. Debouncing URL params change — Wprowadzenie funkcji debounce w celu opóźnionego reagowania na zmiany parametrów URL.
 7. Dynamic routes — Tworzenie dynamicznych ścieżek w zależności od posiadanych/pobranych danych.
 8. Index routes — Definiowanie głównych ścieżek w aplikacji.
 9. 404 routes — Obsługa błędu 404 w przypadku braku pasującej ścieżki.
 10. HashRouter vs BrowserRouter — Porównanie i wybór pomiędzy dwoma dostępnymi rodzajami ruterów.
 11. Fetching on URL param change — Pobieranie danych przy zmianie parametrów URL.
 12. Fetching on URL param change part 2 — Kontynuacja pobierania danych przy zmianie parametrów URL.
 13. Project 0 - Implementacja aplikacji na podstawie wiedzy zdobytej w module.

👀 Zobacz przykładową lekcję z tego modułu kursu:

👨‍💻 Zobacz przykładowy kod z tej lekcji:

💸 Kup kurs

Kup cały kurs CodeRoad – TUTAJ

Kup ten moduł kursu – TUTAJ

💪 Odbierz bezpłatny kurs!

Tagi

Mateusz Choma

I am a scientific mind, passionate about technology, an engineer "squared" - a graduate of two universities in Lublin ;) But mostly, I'm a JS developer.