Moduł 15 – React — hooks + context

Kurs front-end 4 cze 2023


Moduł kursu o numerze 15 zatytułowany "React — hooks + context" wprowadza uczestników w hooki i context, dwie znaczne nowości biblioteki React, które zdobyły popularność w 2019 roku, przedstawiając je jako niezbędne narzędzia przed nauką korzystania z kolejnych bibliotek w ekosystemie React'a.

📚 Zawartość modułu

Moduł "React — hooks + context" jest podzielony na 32 lekcje:

 1. Wstęp — Wprowadzenie do tematu hooków i contextu w bibliotece React.
 2. useState — Wykorzystanie - Wyorzystanie hooka useState do zarządzania stanem w komponentach funkcyjnych.
 3. Hook vs Class — Porównanie hooków i klasowych komponentów w React.
 4. Custom useState hook — Tworzenie własnej implementacji hooka useState w celu odkrycia jak działa on "pod maską".
 5. Classes & reusable logic — Wykorzystanie klasowych komponentów i reużywalnej logiki.
 6. Hooks & reusable logic — custom hooks — Wykorzystanie hooków i tworzenie niestandardowych hooków dla reużywalności logiki.
 7. useEffect — Wykorzystanie hooka useEffect do zarządzania efektami ubocznymi w komponentach funkcyjnych.
 8. useEffect — componentDidMount — Wykorzystanie hooka useEffect do emulowania metody componentDidMount.
 9. useEffect — componentWillUnmount — Wykorzystanie hooka useEffect do emulowania metody componentWillUnmount.
 10. useEffect — using dependencies — Wykorzystanie hooka useEffect zależnościami.
 11. Fetch using hooks — Wykorzystanie hooków do wykonywania żądań fetch.
 12. useCallback — Wykorzystanie hooka useCallback do zoptymalizowania wydajności komponentów.
 13. Custom hook for loading states — Tworzenie niestandardowego hooka do zarządzania stanem ładowania.
 14. react-use - Korzystanie z biblioteki react-use do wykorzystania gotowych hooków.
 15. useMemo — Wykorzystanie hooka useMemo do zapamiętywania obliczeń.
 16. useRef — Wykorzystanie hooka useRef do zarządzania referencjami do elementów w komponentach.
 17. Rules of hooks – Zsady korzystania z hooków w React.
 18. Stale closures in pure JS — Omówienie problemu występowania tak zwanych "stale closures" w czystym JavaScript.
 19. Stale closures React components —  Omówienie problemu występowania stale closures w komponentach React.
 20. Passing props multiple levels — theme — Przekazywanie propsów na wielu poziomach komponentów.
 21. Context.Provider & Context.Consumer — Wykorzystanie Context.Provider i Context.Consumer w zarządzaniu stanem aplikacji.
 22. Context default values — Ustawianie domyślnych wartości dla kontekstu.
 23. Changing context dynamically — Dynamiczna zmiana kontekstu.
 24. useContext — Wykorzystanie hooka useContext do odczytywania kontekstu.
 25. Custom context providers — Tworzenie własnych dostawców kontekstu.
 26. Project 0 — refactor PageRecoverPassword — Refaktoryzacja komponentu PageRecoverPassword z komponentów klasowych na hooki.
 27. Project 0.1 — refactor PageCoursesList — Refaktoryzacja komponentu PageCoursesList z komponentów klasowych na hooki.
 28. Project 0.2 — refactor PageLogin — Refaktoryzacja komponentu PageLogin z komponentów klasowych na hooki.
 29. Project 0.3 — refactor PageCreateAccount — Refaktoryzacja komponentu PageCreateAccount z komponentów klasowych na hooki.
 30. Project 0.4 – refactor App – Refaktoryzacja komponentu App z komponentów klasowych na hooki.
 31. Project 0.5 — RouterContext — Wykorzystanie kontekstu routera w projekcie.
 32. Project 0.6 — UserContext — Wykorzystanie kontekstu użytkownika w projekcie.

👀 Zobacz przykładową lekcję z tego modułu kursu:

👨‍💻 Zobacz przykładowy kod z tej lekcji:

💸 Kup kurs

Kup cały kurs CodeRoad – TUTAJ

Kup ten moduł kursu – TUTAJ

💪 Odbierz bezpłatny kurs!

Tagi

Mateusz Choma

I am a scientific mind, passionate about technology, an engineer "squared" - a graduate of two universities in Lublin ;) But mostly, I'm a JS developer.