Moduł 13 – Testy asynchroniczne

Kurs front-end 4 cze 2023


Moduł kursu programowania o numerze 13, zatytułowany "Testy asynchroniczne", składa się z lekcji, które połączą naszą wiedzę na temat asynchroniczności i testowania kodu. Dowiemy się, jak pisać testy dla kodu obsługującego zapytania asynchroniczne, gdzie czas ich trwania jest nieznany zanim zapytanie nie zostanie zakończone.

📚 Zawartość modułu

Moduł "Testy asynchroniczne" jest podzielony na 12 lekcji:

 1. Konfiguracja create-react-app - empty template: Poznamy konfigurację początkową projektu przy użyciu create-react-app i pustego szablonu.
 2. expect.assertions: Nauczymy się korzystać z metody expect.assertions do tworzenia asercji (założeń) w testach.
 3. callbacks: Poznamy jak testować kodu wykorzystujący callbacki.
 4. promises: Poznamy sposób testowania kodu wykorzystującego obietnice.
 5. multiple promises: Nauczymy się testować kod obsługujący wiele obietnic jednocześnie.
 6. resolves rejects: Dowiemy się, jakie funkcje pomocnicze oferuje Jest do testowania obietnic.
 7. async await: Poznamy jak testować kod oparty na składni async/await.
 8. mocking fetch: Nauczymy się symulować wywołania fetch przy pomocy mocków w testach.
 9. Mocking setTimeout: Poznamy technikę mockowania funkcji setTimeout w testach.
 10. Mocking setInterval: Dowiemy się, jak mockować funkcję setInterval w testach.
 11. Testowanie mini aplikacji ładującej dane — część 1: Przećwiczymy testowanie małej aplikacji, która pobiera dane — część 1.
 12. Testowanie mini aplikacji ładującej dane — część 2: Kontynuacja testowania małej aplikacji, która pobiera dane — część 2.

👀 Zobacz przykładową lekcję z tego modułu kursu:

👨‍💻 Zobacz przykładowy kod z tej lekcji:

💸 Kup kurs

Kup cały kurs CodeRoad – TUTAJ

Kup ten moduł kursu – TUTAJ

💪 Odbierz bezpłatny kurs!

Tagi

Mateusz Choma

I am a scientific mind, passionate about technology, an engineer "squared" - a graduate of two universities in Lublin ;) But mostly, I'm a JS developer.