Moduł 07 – Przetwarzanie struktur danych

Kurs front-end 2 cze 2023


Moduł "Przetwarzanie struktur danych" skupia się na umiejętnościach zarządzania danymi w JavaScript. Zanim przystąpimy do tworzenia bardziej zaawansowanych aplikacji lub gier, musimy poznać sposoby manipulacji danymi w JavaScript. Często mamy do czynienia z zestawami danych, na których wykonujemy różne operacje.

Pomyśl o swoich znajomych. Każdy z nich ma imię, nazwisko i wiele innych informacji, które można nazwać. Znajomi mogą także zawierać tak zwane "dane zagnieżdżone". Przyjrzyjmy się przykładowi: mój znajomy Tomek ma samochód, a samochód ma przebieg wynoszący 200 000 km i jest to Opel Corsa. Widzisz, dane dotyczące samochodu są zagnieżdżone w danych dotyczących znajomego. Prawdopodobnie znasz więcej niż jedną osobę i możesz te dane umieścić w tabeli, gdzie kolumnami będą imię, nazwisko, samochód itp. W JavaScript również korzystamy z tablic i to głównie z nimi będziemy pracować w tym module. Nauczymy się przetwarzać tablice, aby np. wyświetlić tylko znajomych bez samochodu lub obliczyć łączny przebieg samochodów Twoich znajomych.

📚 Zawartość modułu

Moduł "Przetwarzanie struktur danych" jest podzielony na 31 lekcji:

 1. Wstęp: Wprowadzenie do modułu kursu "Przetwarzanie struktur danych" oraz omówienie jego celu i zakresu.
 2. Przypomnienie właściwości tablic: Przypomnienie podstawowych właściwości i funkcji dostępnych w tablicach JavaScript.
 3. join i split: Poznanie metod join i split, które umożliwiają manipulację ciągami tekstowymi w tablicach.
 4. Projekt 0: Praktyczne zastosowanie poznanych dotychczas zagadnień w projekcie.
 5. indexOf i includes: Zapoznanie się z metodami indexOf i includes, które służą do wyszukiwania elementów w tablicach.
 6. push, pop, shift, unshift: Omówienie metod push, pop, shift i unshift, które umożliwiają dodawanie i usuwanie elementów z tablic.
 7. concat: Poznanie metody concat, która służy do łączenia tablic w jedną większą tablicę.
 8. Projekt 1: Implementacja projektu wykorzystującego poznane metody operacji na tablicach.
 9. slice: Nauka korzystania z metody slice, która umożliwia tworzenie nowych tablic na podstawie istniejących.
 10. Projekt 2: Implementacja projektu wykorzystującego poznane wcześniej metody.
 11. Funkcje wyższego rzędu: Zapoznanie się z koncepcją funkcji wyższego rzędu i omówienie jej zastosowań.
 12. forEach: Przedstawienie metody forEach do iteracji po elementach tablicy i wykonania określonej operacji dla każdego z nich.
 13. map: Poznanie metody map, która służy do transformacji elementów tablicy na podstawie określonej funkcji.
 14. map i drzewo DOM - praktyczne użycie: Praktyczne zastosowanie metody map w kontekście manipulacji elementami w drzewie DOM.
 15. filter: Omówienie metody filter, która służy do filtrowania elementów tablicy na podstawie określonego warunku.
 16. filter — usuwanie elementów: Przedstawienie zastosowania metody filter w kontekście usuwania elementów z tablicy.
 17. filter - praktyczne użycie w drzewie DOM: Praktyczne zastosowanie metody filter w manipulacji elementami w drzewie DOM.
 18. find: Poznanie metody find, która służy do wyszukiwania pierwszego elementu tablicy spełniającego określony warunek.
 19. reduce: Omówienie metody reduce, która umożliwia redukcję tablicy do jednej wartości na podstawie określonej funkcji.
 20. forEach, map, filter i find za pomocą reduce: Wykorzystanie metody reduce do zaimplementowania funkcjonalności znanych z metod forEach, map, filter i find.
 21. Operacje na tablicach obiektów: Przedstawienie technik przetwarzania tablic składających się z obiektów.
 22. sort: Zapoznanie się z metodą sort, która służy do sortowania elementów tablicy.
 23. flat i flatMap: Omówienie metod flat i flatMap, które służą do spłaszczania zagnieżdżonych tablic.
 24. usuwanie duplikatów: Przedstawienie technik usuwania duplikatów z tablicy.
 25. for ... in - zamiana obiektów na tablice: Wykorzystanie pętli for ... in do konwersji obiektów na tablice.
 26. Object.values, Object.keys, Object.entries: Poznanie metod Object.values, Object.keys i Object.entries, które umożliwiają dostęp do wartości, kluczy i par klucz-wartość obiektów.
 27. Zamiana tablic w obiekt: Przedstawienie technik zamiany tablic na obiekty.
 28. Projekt 3.0: Implementacja kolejnego projektu wykorzystującego operacje na tablicach.
 29. Projekt 3.1: Kontynuacja implementacji projektu z wykorzystaniem kolejnych technik przetwarzania tablic.
 30. Projekt 3.2: Przedostatnia część implementacji projektu z wykorzystaniem przetwarzania tablic.
 31. Projekt 3.3: Zakończenie implementacji projektu i podsumowanie modułu.

👀 Zobacz przykładową lekcję z tego modułu kursu:

👨‍💻 Zobacz przykładowy kod z tej lekcji:

💸 Kup kurs

Kup cały kurs CodeRoad – TUTAJ

Kup ten moduł kursu – TUTAJ

💪 Odbierz bezpłatny kurs!

Tagi

Mateusz Choma

I am a scientific mind, passionate about technology, an engineer "squared" - a graduate of two universities in Lublin ;) But mostly, I'm a JS developer.