Moduł 05 – GIT i Linux

Kurs front-end 2 cze 2023

Moduł kursu o numerze 5, zatytułowany "GIT i Linux", poświęcony jest dwóm istotnym narzędziom w pracy programisty: systemowi kontroli wersji GIT oraz systemowi operacyjnemu Linux.

📚 Zawartość modułu

Moduł "GIT i Linux" jest podzielony na 22 lekcji:

Linux:

 1. Wstęp: Przedstawienie modułu i znaczenia GIT i Linux w pracy programisty.
 2. GIT - co to i historia: Omówienie GIT jako narzędzia do zarządzania wersjami kodu, zapoznanie z jego historią i znaczeniem w pracy zespołowej.
 3. Instalacja: Instrukcje dotyczące instalacji GIT-a na różnych systemach operacyjnych.
 4. Struktura plików: Omówienie struktury plików w systemie Linux i jej znaczenia dla programistów.
 5. Shell, bash i podstawowe polecenia: Przedstawienie powłoki (shell) i skryptowego języka programowania bash w systemie Linux oraz nauka podstawowych poleceń.
 6. Edycja plików i folderów przez terminal: Wskazówki dotyczące edycji plików i folderów za pomocą terminala w systemie Linux.
 7. Usuwanie, kopiowanie, przesuwanie plików: Praktyczne wykorzystanie poleceń w celu usuwania, kopiowania i przenoszenia plików w systemie Linux.

GIT:

 1. Jak działa GIT: Wyjaśnienie działania systemu GIT i wprowadzenie do koncepcji repozytorium, commitów i gałęzi.
 2. Konfiguracja - git config: Omówienie konfiguracji GIT za pomocą polecenia "git config" i dostosowywanie ustawień użytkownika.
 3. Pierwszy commit: Praktyczne wprowadzenie do tworzenia pierwszego commita w GIT, zapisywanie stanu pracy i kontrola wersji.
 4. Poruszanie się po historii: Nauka poruszania się po historii commitów w GIT, przywracanie poprzednich wersji kodu.
 5. Detached HEAD: Wyjaśnienie pojęcia "Detached HEAD" w GIT i jego znaczenia w kontekście pracy z kodem.
 6. Diagram poruszania się HEAD i master: Omówienie diagramu HEAD i master w GIT oraz zrozumienie zależności między nimi.
 7. Working directory, staging area, repository - operacje na plikach: Wykorzystanie GIT do pracy na plikach w working directory, staging area i repository.
 8. Pliki .gitkeep i .gitignore: Wyjaśnienie roli plików .gitkeep i .gitignore w GIT i jak ich używać w praktyce.
 9. Git commit --amend: Praktyczne zastosowanie polecenia "git commit --amend" w celu poprawy ostatniego commita.
 10. Git reset --soft, --mixed, --hard: Wyjaśnienie różnic między poleceniami "git reset --soft", "git reset --mixed" i "git reset --hard" oraz ich zastosowanie w GIT.
 11. Praca z branchami: Omówienie pracy z gałęziami (branchami) w GIT, tworzenie, łączenie i usuwanie gałęzi.
 12. Łączenie zmian (merge): Wykorzystanie funkcji łączenia zmian (merge) w GIT, aby wprowadzać zmiany z jednej gałęzi do drugiej.
 13. GitHub i repozytoria zdalne (remotes): Wprowadzenie do platformy GitHub i pracy ze zdalnymi repozytoriami, synchronizacja lokalnego repozytorium z repozytorium zdalnym.
 14. Użycie SSH: Wykorzystanie protokołu SSH w GIT do bezpiecznej komunikacji z repozytorium zdalnym.
 15. Współpraca nad projektem wykorzystując repozytorium zdalne: Praktyczne zastosowanie GIT i repozytoriów zdalnych w pracy zespołowej nad projektem.

👀 Zobacz przykładową lekcję z tego modułu kursu:

👨‍💻 Zobacz przykładowy kod z tej lekcji:

📈 Zobacz przykładowy diagram z tej lekcji:

💸 Kup kurs

Kup cały kurs CodeRoad – TUTAJ

Kup ten moduł kursu – TUTAJ

💪 Odbierz bezpłatny kurs!

Tagi

Mateusz Choma

I am a scientific mind, passionate about technology, an engineer "squared" - a graduate of two universities in Lublin ;) But mostly, I'm a JS developer.