Moduł 04 – Podstawy JS

Kurs front-end 2 cze 2023

Moduł kursu o numerze 4, zatytułowany "Podstawy JS", koncentruje się na nauce języka JavaScript, który jest kluczowym narzędziem dla Front-End Developerów. W tej części kursu uczestnicy szczegółowo poznają teorię oraz praktyczne zastosowania JavaScriptu.

📚 Zawartość modułu

Moduł "Podstawy JS" jest podzielony na 32 lekcji:

 1. Wstęp: Przedstawienie modułu i znaczenia JavaScriptu w pracy programisty.
 2. Czym jest JS i jaka jest jego historia: Omówienie pochodzenia i ewolucji języka JavaScript oraz jego roli w rozwoju aplikacji internetowych.
 3. Typy danych i załączanie JS do HTML: Przedstawienie różnych typów danych w JavaScript oraz sposobów załączania skryptów JavaScript do stron HTML.
 4. Podstawy składni i popularne błędy: Wyjaśnienie podstawowej składni języka JavaScript oraz omówienie często popełnianych błędów i jak ich unikać.
 5. Zmienne — deklaracja, inicjalizacja i zakres globalny: Wprowadzenie do zmiennych w JavaScript, sposobów ich deklaracji, inicjalizacji oraz zakresu globalnego.
 6. Deklaracje zmiennych, identyfikatory: Omówienie sposobów deklaracji zmiennych oraz zasad dotyczących identyfikatorów w JavaScript.
 7. Hello world: Praktyczne wprowadzenie do tworzenia prostego programu "Hello world" w JavaScript.
 8. Obiekt globalny window i globalny zakres: Wyjaśnienie roli obiektu globalnego "window" oraz omówienie zakresu globalnego w JavaScript.
 9. 'use strict': Przedstawienie instrukcji 'use strict' i jej znaczenia w kontekście tworzenia bezpiecznego i poprawnego kodu JavaScript.
 10. Operator + i koercja: Omówienie operatora "+" oraz mechanizmu koercji (konwersji) typów danych w JavaScript.
 11. Operacje matematyczne: Przedstawienie podstawowych operacji matematycznych dostępnych w JavaScript.
 12. Obiekty część 1: Wprowadzenie do obiektów w JavaScript, tworzenie obiektów i korzystanie z właściwości.
 13. Obiekty część 2 - zagnieżdżanie: Omówienie zagnieżdżania obiektów w JavaScript i korzystania z zagnieżdżonych właściwości.
 14. Obiekty część 3 - referencje: Wyjaśnienie sposobu działania referencji do obiektów w JavaScript i ich wpływu na przypisywanie wartości.
 15. Tablice część 1: Wprowadzenie do tablic w JavaScript, tworzenie tablic i dostęp do elementów.
 16. Tablice część 2: Omówienie operacji na tablicach, takich jak dodawanie i usuwanie elementów, sortowanie i wyszukiwanie.
 17. Funkcje: Wprowadzenie do funkcji w JavaScript, tworzenie funkcji i korzystanie z argumentów
 18. Instrukcje warunkowe: Omówienie instrukcji warunkowych (if, else if-else) i ich zastosowania w JavaScript.
 19. alert, confirm, prompt: Przedstawienie wbudowanych funkcji JavaScript, takich jak alert, confirm i prompt, do komunikacji z użytkownikiem.
 20. Projekt 0: Praca nad pierwszym projektem, w którym zostaną wykorzystane poznane dotychczas zagadnienia.
 21. Deklaracje funkcji i wyrażenia funkcyjne: Wyjaśnienie różnicy między deklaracją funkcji a wyrażeniem funkcyjnym oraz ich zastosowanie.
 22. IIFE wprowadzenie: Omówienie Immediately Invoked Function Expressions (IIFE) i ich zastosowania w JavaScript.
 23. IIFE praktyczne użycie: Praktyczne zastosowanie IIFE w tworzeniu funkcji samowywołujących się.
 24. Pętla for: Wprowadzenie do pętli for i iteracji w JavaScript.
 25. Pętla for — iteracje po tablicach: Wykorzystanie pętli for do iteracji po elementach tablicy w JavaScript.
 26. Projekt 1: Kontynuacja pracy nad projektem, w którym zostaną wykorzystane poznane dotychczas zagadnienia.
 27. Przerywanie pętli — break, continue: Omówienie instrukcji break i continue oraz ich roli w przerywaniu pętli w JavaScript.
 28. Switch, if-else-if: Wyjaśnienie konstrukcji switch oraz porównanie jej z instrukcjami if-else-if.
 29. Rekurencja: Przedstawienie rekurencji jako techniki programowania oraz jej zastosowanie w JavaScript.
 30. Domknięcia (closures) i funkcje wyższego rzędu: Wprowadzenie do domknięć (closures) i funkcji wyższego rzędu oraz ich roli w JavaScript.
 31. Hoisting: Omówienie hoistingu jako mechanizmu podnoszenia zmiennych i funkcji w kontekście działania JavaScript.
 32. Projekt 2: Ostatni projekt w module, w którym zostaną wykorzystane poznane dotychczas zagadnienia.

Dodatek 1 - var, let i const - różnice: Przedstawienie różnic między deklaracją zmiennych za pomocą var, let i const w JavaScript.

Moduł "Podstawy JS" stanowi fundament dla dalszego rozwoju w programowaniu i umożliwia zrozumienie bardziej zaawansowanych technologii, takich jak biblioteka React oraz inne frameworki. Dzięki temu modułowi uczestnicy zdobędą solidne podstawy języka JavaScript, które będą mogli wykorzystać w swojej dalszej karierze programistycznej.

👀 Zobacz przykładową lekcję z tej części kursu:

👨‍💻 Zobacz przykładowy kod z tej części kursu:

💸 Kup kurs

Kup cały kurs CodeRoad – TUTAJ

Kup ten moduł kursu – TUTAJ

💪 Odbierz bezpłatny kurs!

Tagi

Mateusz Choma

I am a scientific mind, passionate about technology, an engineer "squared" - a graduate of two universities in Lublin ;) But mostly, I'm a JS developer.