Moduł 00 – Wirtualna maszyna

Kurs front-end 2 cze 2023

Moduł kursu o numerze 0, zatytułowany "Wirtualna maszyna", jest opcjonalny, ale zalecany dla uczestników kursu.

W tym module skupiamy się na instalacji wirtualnej maszyny i systemu operacyjnego Pop_OS!, aby zapewnić jak najbardziej zbliżone środowisko pracy do rzeczywistych warunków.

Niemniej jednak nie ma przeszkód, aby pracować na systemach Windows lub macOS — wybór należy do uczestnika kursu.

📚 Zawartość modułu

Moduł "Wirtualna maszyna" jest podzielony na 7 lekcji:

  1. Wstęp: Wprowadzenie do modułu i jego celu, przedstawienie tematów, które zostaną omówione.
  2. Utworzenie maszyny wirtualnej: Instrukcje dotyczące tworzenia wirtualnej maszyny, która posłuży nam jako środowisko pracy podczas kursu. Wyjaśnione zostaną podstawowe kroki tworzenia maszyny na popularnej platformie VirtualBox.
  3. Konfiguracja maszyny wirtualnej: Omówienie różnych ustawień konfiguracyjnych maszyny wirtualnej, takich jak ilość pamięci RAM, przestrzeń dyskowa, liczba procesorów, etc.
  4. Instalacja systemu na maszynie wirtualnej - cz. 1: Szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji systemu operacyjnego Pop_OS! na utworzonej maszynie wirtualnej.
  5. Instalacja systemu na maszynie wirtualnej - cz. 2: Kontynuacja tematu instalacji systemu Pop_OS! na maszynie wirtualnej. Omówione zostaną dodatkowe opcje konfiguracyjne i kroki po instalacji.
  6. Konfiguracja współpracy host-guest: Wyjaśnienie, jak skonfigurować interakcję między systemem operacyjnym hosta (np. Windows) a systemem operacyjnym gościa (Pop_OS!) na maszynie wirtualnej. Wskazówki dotyczące udostępniania plików, kopiowania i wklejania między systemami, etc.
  7. Podstawowa konfiguracja systemu: Omówienie podstawowych kroków konfiguracyjnych systemu Pop_OS!, takich jak personalizacja interfejsu, aktualizacje, zarządzanie oprogramowaniem, etc.

Dodatki:

  • Dodatek 1. Instalacja dash-to-dock: Instrukcje dotyczące instalacji rozszerzenia dash-to-dock, które dodaje pasek dokowania do interfejsu Pop_OS! i umożliwia bardziej intuicyjne zarządzanie otwartymi aplikacjami.
  • Dodatek 2. Przyciski minimize, maximize: Wyjaśnienie, jak dodać przyciski minimalizacji i maksymalizacji do okien aplikacji w systemie Pop_OS!, co może być przydatne dla użytkowników przyzwyczajonych do korzystania z Windows.

👀 Zobacz przykładową lekcję z tej części kursu:

💸 Kup kurs

Kup cały kurs CodeRoad – TUTAJ

Kup ten moduł kursu – TUTAJ

💪 Odbierz bezpłatny kurs "Programowanie – co musisz wiedzieć, zanim zaczniesz?"

Tagi

Mateusz Choma

I am a scientific mind, passionate about technology, an engineer "squared" - a graduate of two universities in Lublin ;) But mostly, I'm a JS developer.